Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Image Alt

Storitve

Storitve upravljanja

Ničesar ne prepuščamo naključju, zato je nekdo od nas vedno z vami.

Organizacijsko administrativne storitve

Vodenje evidence nepremičnin, lastnikov in najemnikov.

Vsakodnevno čiščenje

Vsakodnevno mokro in suho čiščenje skupnih prostorov.

Košnja

Negovanje vseh travnatih površin, ki vkljucuje košnjo, odvoz trave na deponijo.

Tedenski obhodi

Tedenski obhod celotne stavbe, funkcionalnega zemljišča in pregled ter sporočanje upravniku o eventualnih okvarah.

Organizacija adaptacij

Izdelava programa vzdrževalnih del (letni in dolgoročni).

Generalna čiščenja prostorov

Ki se izvajajo po naročilu, v obsegu in terminu, ki se ga določi skupaj z naročnikom.

Čiščenje okolice

Spomladansko in jesensko generalno cišcenje okolice.

Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za vsa vzdrževalna dela

Zbiranje pripomb in predlogov stanovalcev, ki se nanašajo upravljanje stavbe in sporočanje o le teh upravniku.

Tehnični pregledi nepremičnine

Periodični pregledi nepremicnine ter zbiranje podatkov za potrebna vzdrževalna dela ali prenovo.

Čiščenje po renovaciji

Čiščenje novogradnje ali objekta po renovaciji

Čiščenje snega

Organiziranje ciščenja snega in posipavanje soli na pešpoteh, dostopih do stavb in dovoznih površinah.

Obseg del

Obseg del za vzdrževanje večstanovanjske stavbe določijo lastniki sami v odvisnosti od zahtev posamezne nepremičnine.

Imate vprašanja?

Za dodatne informacije in pomoč smo vam vedno na voljo.